Tartalomjegyzék 2007/4.számPokol Béla jogelméleti előadásaiKonferencia – A középkori jogtudomány

BATÓ SZILVIA: Konferencia a középkori jogtudományról – első reflexiók

BÓNIS PÉTER: A Digesta története és a római jog reneszánsza a XI-XII. században

ÉRSZEGI GÉZA: Középkori törvényeink szöveg-hagyományozásáról

KARÁCSONY ANDRÁS: A skolasztika tudományfelfogása

NAGY ZSOLT: Középkori szokásjogi jogkönyvek

NÓTÁRI TAMÁS: Status libertatis a Lex Baiuvariorumban

POKOL BÉLA: A glosszátoroktól a kommentátorokig – az intézményi feltételek változásai


Büntetőjogelmélet

NAGY FERENC:A jogtalanság, illetve a jogellenesség és a bűnösség elválasztásáról - német dogmatikai háttérrel

POKOL BÉLA: Jogfilozófiák és büntetőjogelméletek


Jogi tanulmányok

BATÓ SZILVIA: Adalékok a német (osztrák) - magyar büntetőjogi kapcsolatok történetéhez

SZALAI ÁKOS: Korlátolt felelősség közgazdaságtana: két mese a vállalatról

SZALAI ANDRÁS: Minősített többség a törvényhozásban az Európai Unió tagállamaiban

SZÜCS MAGDOLNA: Iniuria – criminaliter vel civiliter agere

TECHET PÉTER: Az „érvényesség” mint a jog intézményesedett értelmének biztosítéka


Vegyes tanulmányok

MOHAY GERGELY: A gárda-jelenség előzményei, okai és társadalmi háttere

SZIRBIK DOROTTYA: Irodalomszociológiai elmélkedések a jelenkori angolszász kultúráról


Könyvismertetés, beszámoló

ERDEI KRISZTIÁN: Salzburg kora középkori története (Nótári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei)

MOLNÁR ANDRÁS: Nagy Tamás/Nagy Zsolt (szerk.): Jogelmélet és önreflexió

PEKÁR TAMÁS: Az Európai jog és jogfilozófia című konferencia összefoglalója

PINTÉR BEATRIX: A bírói hatalomról

POKOL, ÁGNES: Lepenies, Wolf. The Seduction of Culture in German History.Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez