Tartalomjegyzék 2001/2.szám:Jogelméleti tanulmányok:

Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága

Karácsony András: Rawls-recepció a német jogfilozófiában

Kisfaludy Zoltán: A házszabály értelmezése a Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjében

Mráz Ágoston: Vázlat a katolikus egyház professzionális intézményrendszerének működéséről

Nagy Tamás: Szerény javaslat, avagy a Hibbitts-vita

Pokol Béla: Posztmodern-kritikai jogelmélet


Jogági tanulmányok:

Fantoly Zsanett: Gondolatok a jogi személyek büntetőjogi felelőssége Btk-ba történő bevezetésének szükségességéről

Fenyvesi Csaba: A kirendelt védői intézmény problematikája

Herke Csongor: Die Untersuchungshaft in Ungarn

Király Lilla: A jogállamiság rögös útja

Nagy Zsolt/Kovács Judit: A társadalmi változások hatása a büntetőjogi eljárási szabályokra a rendszerváltás után

Szalma József: Közösségi, közös és eltérő elemek a polgári jogi kodifikációkbanMűhelyvita:

Győrfi Tamás: Az alkotmánybíráskodás a jog és a politika határvonalán

Szigeti Péter: Opponensi vélemény Győrfi Tamás PhD. értekezéséről

Győrfi Tamás: Válasz az opponensi véleményekre


Könyvismertetés:

Nótári Tamás: A jogi nyelv összehasonlító elemzése

Stummer Attila: Joachim Heidorn a legitimitásról és a kormányozhatóságról


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez