Tartalomjegyzék 2003/2.számArató Balázs - Cservák Csaba : Részvénytársaság - egy hatóság képében

Jakab Dénes Barna: Az alkotmánybíróság helye a hatalommegosztás rendszerében. A magyar Alkotmánybíróság az európai modellek tükrében

Julesz Máté: A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon

Kántás Péter - Fórika László: A közméltóság védelmében

Nagy Zsolt: A magyar jogi oktatás történeti áttekintése a második világháborúig

Orosz P. Gábor: Jogos védelem és végszükség, mint a jogellenesség kizáró okai a római jogban és napjainkban

Papp Tekla: A japán társasági jogról - röviden

Pokol Béla: Gondolatok Kaarlo Tuori többrétegű jogkoncepciójáról

Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés: pro és kontra

Vigh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében


Vitafórum

Bódig Mátyás: Néhány jogelméleti módszertani megjegyzés Jakab András és Pokol Béla vitájához

Jakab András: Válasz Bódig Mátyás kritikájára. Egyúttal hozzászólás a Bencze–Bódig vitához

Bódig Mátyás: Válasz — Jakab András felhívására


Idegen nyelvű tanulmányok

Bangó, Jenő: Zehn Thesen zur Kritik von Niklas Luhmann’s Theorie von Béla Pokol (Repliken von Jenö Bango)

Szilágyi, Péter: Die ungarische Rechtsphilosophie nach dem zweiten Weltkrieg. Der sozialistische Normativismus.


Vissza az előszóhoz
Vissza a főcímhez